Hotelity jobs
 

Prevádzkový riaditeľ

Full-time
Posted: 06.10.2020
RAJ zdravia

RAJ zdravia

Salary offer (brutto)

2 200 EUR/mesačná mzda (brutto)-základná zložka

Start date

1.12. 2020

Job location

Bratislava District, Bratislava Region, Slovak Republic
Kramáre, Bratislava

Pre pripravované centrum zdravia na bratislavských Kramároch hľadáme skúseného prevádzkového riaditeľa s výbornými manažérskymi zručnosťami a pozitívnym vzťahom k zdravému životnému štýlu.

Information about job
 • Job location:
  Bratislava District, Bratislava Region, Slovak Republic
 • Job location - more information:
  Kramáre, Bratislava
 • Work area/department:
  Service, n/a
 • Salary offer (brutto):
  2 200 EUR/mesačná mzda (brutto)-základná zložka
 • Start date:
  1.12. 2020
 • Type of work agreement:
  Full-time
 • Job description, rights and responsibilities:
  - riadi, organizuje, kontroluje a zodpovedá za činnosť všetkých stredísk
  - navrhuje a predkladá na schválenie ročný finančný plán, zodpovedá za jeho plnenie
  - zodpovedá za zabezpečenie pracovníkov v požadovanom počte a kvalifikácii, za ich plánovanie, výber a adaptačný proces, rozhoduje o vzniku, zmene a zániku pracovných pomerov
  - navrhuje cenovú politiku v súlade s obchodnou politikou a cieľmi zamestnávateľa
  - navrhuje skladbu a inovácie služieb a produktov v spolupráci s vedúcimi zamestnancami stredísk
  - dohliada a operatívne usmerňuje činnosť obchodného a marketingového úseku
  - dáva záväzné stanoviská k metodike riadenia na všetkých úsekoch prevádzky
  - zodpovedá za dodržiavanie schválených interných smerníc a štandardov
  - vypracováva a predkladá mesačné a týždenné reporty vedeniu spoločnosti
  - priamo zodpovedá za kvalitu ubytovacích a stravovacích služieb zodpovedajúcu štandardu hotel tr. 4*
  - zodpovedá za riešenie vzniknutých reklamácií a sťažností
  - zodpovedá za technický stav všetkých zariadení
  - zabezpečuje všetky kontroly, inšpekčné knihy, revízne správy a včasné odstránenie nedostatkov
  - zodpovedá za dodržiavanie opatrení a predpisov BOZP, PO, PZS, HACCP a ich kontrolu
  - zastupuje prevádzku na rokovaniach s dodávateľmi a odberateľom, inštitúciám štátnej správy a samosprávy, záujmovým a profesijným združeniam a voči vedeniu spoločnosti
 • Other benefits:
  - možnosť odborného a jazykového vzdelávania
  - práca ako životný štýl - práca ako pomoc druhým - práca ako poslanie
  - rodinná atmosféra malého pracovného tímu
  - možnosť podieľať sa na vytvávarní systému v novo otvorenom zariadení
  - mobilný telefón, notebook
  - služobný automobil
  - zaujímavé finančné ohodnotenie
Job requirements
 • Education requirements:
  Bachelor's degree
 • Education area:
  hotelový manažment, cestovný ruch, ekonomické zameranie
 • Language skills requirements:
  • English - advanced
 • Computer skills requirements:
  • Microsoft Excel - advanced
  • Microsoft Outlook - advanced
  • Microsoft PowerPoint - advanced
  • Microsoft Word - advanced
 • Administrative and economic skills requirements:
  • Invoicing
  • Human Resources
 • Required experience:
  More than 5 years
 • Additional information about work experience:
  hotelový manažment, cestovný ruch
 • Personality abilities and skills:
  - výborná orientácia v oblasti zdravotného cestovného ruchu, podnikania a obchodu
  - minimálne štvorročná skúsenosť na riadiacej pozícii v zariadení poskytujúcom služby v cestovnom ruchu je podmienkou
  - skúsenosti s vedením stredne veľkého tímu zamestnancov sú podmienkou
  - aktívna znalosť anglického jazyka slovom aj písmom je podmienkou
  - znalosť ďalšieho svetového jazyka (NJ, RJ) je výhodou
  - výborné organizačné schopnosti a časový manažment
  - výborné komunikačné zručnosti
  - výborné obchodné a vyjednávacie zručnosti
  - výborné motivačné schopnosti, silná motivácia seba i tímu
  - znalosť finančného riadenia a implementácia postupov, zameraných na zvyšovanie zisku
  - výborné analytické myslenie a schopnosť vyhodnocovať a riešiť vzniknuté situácie
 • Driving license:
  B
Company information
 • Company:
  RAJ zdravia
  Limbová 1
  83101, Bratislava
  https://www.rajzdravia.sk/
 • Contact:
  Kristína Kuráňová